• Osobliwości Świata Fizyki

     • 28.09.2020 roku uczniowie klasy VIII a i b oraz klasy VIII uczestniczyli w cyklu wykładów zatytułowanych "Osobliwości Świata Fizyki". Wykłady, jak co roku, zostały zorganizowane przez Pracownię Dydaktyki Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tym razem spotkanie z fizyką odbyło sie online dzięki serwisowi YouTube.

      Tematy tegorocznych osobliwości  to:  „Równowaga ponad wszystko” i „Zakręcony świat”. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, w czym tkwi tajemnica starożytnych budowli, które przetrwały przez tysiąclecia oraz poznać zasady pozwalające na budowę akweduktów, mostów, wieżowców. Zajęcia zgłębiły wiedzę na temat ruchu obrotowego Ziemi i jego wpływu na zjawiska zachodzące w przyrodzie.

      Mirosława Hojka

     • WYCIECZKA VIA

     • W dniu 24września uczniowie klasy 6a podczas zajęć wychowania fizycznego wybrali się na wycieczkę rekreacyjno – sportową z panią Sandrą. Wędrując ulicą Połomską podziwiali obiekty przyrodnicze, a w lesie niedaleko Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego Balaton wzięli udział w zabawie podchody.

      Wielką atrakcją wycieczki okazało się spotkanie przy ognisku zorganizowane przez mamę uczennicy Julii M.

     • Opieka stomatologiczna dla uczniów

     • Zgodnie z Porozumieniem nr EDU-I.033.25.2019 z dnia 23.10.2019 w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski opiekę stomatologiczną nad uczniami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lexstom" Usługi Medyczne z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164.

      W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej wykonywane są świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci do 18 roku życia wykonywane są tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną bezpośrednio przed udzieleniem tego świadczenia a po uzyskaniu od lekarza dentysty przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechaniach, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez lekarza-stomatologa świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci do ukończenia 19 roku życia wykonywane są w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodzica/opiekuna prawnego złożonego bezpośrednio u podmiotu leczniczego realizującego tą opiekę.    

      Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego uczniów obejmują w zakresie leczenia:

      • badania podstawowe i kontrolne
      • rentgen
      • znieczulenie
      • leczenie + znieczulenie zębów stałych (wypełnienie chemoutwardzalne - zęby "4" do "8" + światłoutwardzalne - zęby od "3" do "3" góra i dół)
      • leczenie zębów mlecznych (wypełnienie chemoutwardzalne)
      • leczenie kanałowe szystkich zębów 
      • usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych

      W zakresie profilaktyki:

      • badania kontrolne
      • usuwanie złogów nazębnych na szczęce i żuchwie
      • lakierowanie zębów szczęki i żuchwy
      • impregnacja zębiny w szczęce i żuchwie.

      UWAGA!! W celu ustalenia terminu pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z NZOZ "Lexstom" pod numerami telefonów 533 226 155 / 4554278. Na pierwszą wizytę dziecko przychodzi pod opieką jednego z rodziców/prawnego opiekuna, konieczna jest również dyskietka NFZ dziecka.

      Rejestracja czynna jest:

      Poniedziałek - środa - piątek w godzinach 8:00 - 14:00

      wtorek w godzinach 10:00 - 17:00

      RODZICE MAJĄ PRAWO WYBORU INNEGO LEKARZA, PODMIOTU LECZNICZEGO NIŻ TEN WSKAZANY PRZEZ SZKOŁĘ. 

     • Narodowe Czytanie

     •           Dziś klasy szóste, siódme i ósma wzięły udział w Narodowym Czytaniu. Na początku zobaczyły zapowiedź tego wydarzenia przez parę prezydencką, następnie wybrani uczniowie przygotowali informacje na temat Juliusza Słowackiego. Po zapoznaniu się ze sylwetką narodowego wieszcza uczniowie odczytali fragment "Balladyny"z podziałem na role. Choć utwór w odbiorze nie był łatwy, wzbudził naszą ciekawość
      i chętnie wrócimy do niego podczas omawiania lektur.

      Sonia Hanslik - Czubko

     • Rozpoczęcie roku szkolnego

     • 1.09. 2020 r. kolejny raz rozpoczęliśmy rok szkolny. W związku z pandemią nie tak uroczyście jak zawsze. Klasy II - VIII spotkały się z wychowawcami w klasach.

      Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez panią dyrektor na uczniów. Na dobry początek otrzymali pamiątkowe dyplomy, biret i rogi obfitości.

      Anna Czop

     • INFORMACJA

     • Drodzy Rodzice!

      Prosimy o zapoznanie się obowiązującymi od 1.09.2020r. wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników naszej placówki.

      Procedury te otrzymaliście państwo na librusie. Prosimy o podpisanie dostarcznonych przez dzieci lub wychowawców deklaracji rodziców, która stanowi załacznik do tych procedur.           

       

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

     • Plan spotkań z wychowawcami  1.09. 2020r

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na hali sportowej odbędzie się o godz. 9.00 tylko

      dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I.

      Zapraszamy dzieci z jednym z rodziców.

      Pozostałe klasy będą miały spotkania z wychowawcą w klasie lub online na Teams.

      Przy wchodzeniu do szkoły obowiązują wejścia boczne i główne:

      godz. 10.00 

      kl.VIII sala 28 wych. B. Góral( główne) 

      kl. III a biblioteka wych. A.. Stachura (boczne)

      kl. III b sala 27 wych. I. Kuś (główne)

       

      godz. 11.00

      kl. II b sala 22 wych. G. Skrobacz(główne)

      kl. V spotkanie online wych. I. Symoszyn

      kl. IV sala 31wych. M. Marcol( główne)

      kl. VI a spotkanie online Teams wych. S. Brenk

       

      godz.12.00

      kl. VI b spotkanie online Teams wych. K. Stefaniak

      kl. VII b sala 30 wych. L. Kamińska ( boczne)

      kl. VII a sala 8 wych. S. Hanslik- Czubko( główne)

       

     • WAŻNE INFORMACJE

     • Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice!

       

      Już niedługo rozpoczniemy rok szkolny 2020/2021. Ten rok będzie jednak się różnił ze względu na panującą pandemię.

      Przygotowujemy szkołę na przyjęcie uczniów, analizując wytyczne GIS, MZ i MEN oraz przygotowujemy procedury, które będą obowiązywały w szkole.

      Przekażemy je Państwu przez dziennik elektroniczny i stronę szkoły. Istotne jest bezwzględne dostosowanie się wszystkich (uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców) do obowiązujących zasad. Zasady mogą się zmieniać ze względu na stopień zagrożenia epidemiologicznego w szkole i regionie, dlatego niezbędna jest stała współpraca szkoły i rodziców.

      Bardzo ważne jest aby uczniowie z poszczególnych klas nie stykali się ze sobą dlatego planujemy w miarę możliwości:

      - różne wejścia do szkoły dla poszczególnych klas: klasy uczące się na parterze wchodzą bocznym wejściem od strony boiska, klasy uczące się na piętrze wchodzą głównym wejściem

      - brak obowiązku pozostawiania w szafkach obuwia i okrycia

      - większość lekcji w przydzielonych konkretnym klasom salach

      - przerwy spędzane w wietrzonych salach oraz w wyznaczonym czasie na świeżym powietrzu

      - do szkoły wchodzą tylko uczniowie

      - niemożliwy będzie jednoczesny pobyt uczniów z różnych klas w bibliotece szkolnej; na niezbędne lektury uczniowie będą składali zamówienia przez dziennik elektroniczny lub wychowawcę

      - świetlica szkolna dostępna będzie w reżimie sanitarnym tylko dla uczniów, których oboje rodzice pracują i nie mają innej możliwości opieki nad dzieckiem; deklaracje udostępnione zostaną przez librusa i wychowawców.

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1.09 o godz. 9.00 odbędzie się wyłącznie dla uczniów klas pierwszych.

      Uczniowie pozostałych klas rozpoczną rok szkolny podczas spotkań z wychowawcą w klasie lub w aplikacji Teams wg harmonogramu, który zostanie zamieszczony na stronie szkoły i librusie 31.09

      1.09 świetlica działa od godz 7.30 do 15.00 w reżimie sanitarnym po wcześniejszy zgłoszeniu dziecka u wychowawcy.

       

      Zachęcamy do śledzenia na bieżąco librusa, strony szkolnej oraz

      www.gov.pl/web/edukacja i GIS: www.gov.pl/web/gis

      https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

      Polecamy , aby dzieci obejrzały ten filmik:

      https://youtu.be/CEl7eBx2wsE

       

       

       

       

       

       

     • Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2020/2021

     •  

      Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne.

      Szanowni Rodzice,

      Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne
      w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza szkoła postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, tzw. 
      NNW szkolnego.

      Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego na Librusie wysyłamy państwu propozycje ofert ubezpieczenia jakie otrzymaliśmy.

      Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi ofertami i indywidualne ubezpieczenie swojego dziecka. Obecne ubezpieczenie trwa do 31.08.

       

     • SPOTKANIA Z RODZICAMI

     • Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców uczniów klasy pierwszej na spotkania z dyrekcją i wychowawcami:

      25.08 godz. 17.00 rodzice dzieci przedszkolnych

      26.08 godz. 17.00 rodzice uczniów klasy pierwszej

      Spotkania odbędą się na hali jeżeli pozwoli na to stan zagrożenia epidemicznego. Bardzo prosimy, aby był tylko jeden rodzic danego dziecka. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.

     • Procedury dotyczące odbioru zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Wodzisławiu Śl. w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w związku z pandemią.

     • 1. Po zaświadczenie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa:

      a) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

      b) nieprzebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

      c) nie objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

      2. Dzieci i rodzice/prawni opiekunowie nie mogą wejść do budynku szkoły.

      3. Ze względu na przeciwdziałanie COVID-19 odbiór zaświadczeń będzie odbywać się przy wejściu głównym do budynku szkoły 31.07.2020 r. od godziny 10:00.

      4. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym czasie, odbiór zaświadczeń będzie możliwy od 3 sierpnia 2020 r. po wcześniejszym indywidualnym telefonicznym ustaleniu terminu z sekretariatem szkoły pod numerem 32 455 47 63.

      5. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia przez zdającego lub jego rodzica/prawnego opiekuna, istnieje możliwość jego odbioru przez osobę posiadającą upoważnienie (wzór upoważnienia zał.  zal.docx).

       

      Środki bezpieczeństwa osobistego

      1. Osoby odbierające zaświadczenia mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

      a) zakazu bezpośredniego kontaktowania się z innymi uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi,

      b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osoba wydającą zaświadczenie,

      c) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób czekających na odbiór zaświadczenia (co najmniej 1,5 m).

      2. Zaleca się:

      a) odbiór zaświadczeń w rękawiczkach,

      b) poddanie dokumentów kwarantannie,

      c) posiadanie własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczenie.

     • WITAJ PIERWSZA KLASO!

     • Wyposażenie pierwszoklasisty:

       

      Podręczniki zgodne z wykazem podręczników znajdujących się na stronie szkoły uczniowie dostaną w szkole. Do samodzielnego zakupu jest podręcznik do religii wyd. Jedność „Żyjemy w Bożym świecie”.

      Dodatkowe wyposażenie:

      zeszyty (w wąskie linie - 16 kartek, w kratkę - 16 kartek, zeszyt do korespondencji, dodatkowy w wąskie linie, w kratkę na sprawdziany do pozostawienia w klasie)
      • "śniadaniówka" (pojemnik na śniadanie) + bidon/butelka na wodę
      • piórnik z pełnym wyposażeniem
      ( kredki ołówkowe) • klej w sztyfcie
      nożyczki z zaokrąglonymi końcami
      • kredki świecowe, mazaki
      • blok rysunkowy biały i kolorowy
      blok techniczny biały i kolorowy
      • papier kolorowy (wycinanki)
      • plastelina, farby plakatowe + 2 pędzle o różnej grubości (szeroki, cienki)
      • teczka z gumką (na prace plastyczne)
      • strój gimnastyczny (granatowe/czarne spodenki, biała koszulka, buty sportowe, najlepiej na białej podeszwie, dres na chłodniejsze dni, worek)
      • obuwie na zmianę
      • strój galowy: granatowe (czarne) spodnie/spódniczka, biała koszula/bluzka

       

     • Ósmoklasiści dziękują i żegnają się...

     • Drodzy Nauczyciele!

      Z wiadomych  przyczyn  nie możemy się z Wami spotkać osobiście. Z  tego powodu  jest nam bardzo przykro . Jednak nadszedł już czas odlotu… Spędziliśmy z Wami 8 długich, ale wspaniałych lat.  Ktoś kiedyś powiedział nam, że życie składa się z powitań i pożegnań. Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego. Te drugie uświadamiają nam, że coś się kończy. W tych trudnych chwilach, jakie zafundowała nam epidemia,  nie zapominamy o Was,  Drodzy Nauczyciele.  Pragniemy Wam serdecznie podziękować. DZIĘKUJEMY za każdą poświęconą chwilę,  wspólnie  spędzony czas, naukę, wiarę w nasze możliwości, za dodawanie nam skrzydeł,  za  ojcowskie i matczyne serce, za wychowanie. Przepraszamy za nasze wybryki, niekulturalne wypowiedzi
      i niestosowne zachowania.

      Specjalnie dla Was przygotowaliśmy krótki filmik „ z przymrużeniem oka .” Zalecamy oglądanie z głosem  już od pierwszych sekund - pomimo braku obrazu-działanie celowe.

      Będzie nam Was brakowało.

      Dziękujemy!!! 

      Ósmoklasiści   2012/2020


     • Dziękujemy...

     • Uczniowie klas szóstych w ramach wolontariatu przygotowywali podziękowania dla pracowników służby zdrowia za pomoc i poświęcenie w walce z koronawirusem. Na zajęciach języka polskiego dzieci redagowały tekst podziękowań, następnie przygotowywały,wraz z nauczycielem plastyki, pracę, która obrazuje wdzięczność najmłodszych. Po wybraniu najpiękniejszych ilustracji oraz tekstów powstał kolaż, który trafił do dwóch szpitali. W ten sposób chcieliśmy podziękować pracownikom szpitali w Wodzisławiu i Raciborzuza wszystko, co dla nas robią. Wyrażamy swój szacunek i podziw.Życzymy dużo wytrwałości.

      Sonia Hanslik-Czubko

     • Dzień Ojca

     • Z okazji Dnia Ojca składamy wszystkim Tatusiom najlepsze życzenia, zdrowia i radości, dumy ze swoich pociech i odwagi, cierpliwości i zrozumienia na każdy dzień. Sabinka z grupy Motylków taki oto prezent przesyła swojemu Tatusiowi.

      Natalia Kominek

      Z okazji Dnia Ojca składamy wszystkim Tatusiom najlepsze życzenia, zdrowia i radości, dumy ze swoich pociech i odwagi, cierpliwości i zrozumienia na każdy dzień. Sabinka z grupy Motylków taki oto prezent przesyła swojemu Tatusiowi.

      Natalia Kominek

     • Na wsi

     • Właśnie zakończyliśmy tydzień wśród wiejskich zwierząt. Dzieci poznały lub przypomniały sobie zwierzęta mieszkające na wsi, ich wygląd, wydawane dźwięki a także, dowiedziały się, co zyskuje człowiek hodując krowy, świnki czy kury. W ramach zdalnych zajęć plastyczno-technicznych oraz konstrukcyjnych powstały takie oto prace. Zachęcamy do obejrzenia :-)

      Natalia Kominek

     • Czerwcowa poezja

     • Czerwiec to miesiąc kończący rok szkolny. Zobaczcie, dlaczego Motylki lubią czerwiec :)

       

      Natalia Kominek

     • Lody dla ochłody

     • Komu lody, pyszne lody,

      lody, lody dla ochłody! 

      Lato się rozpoczęło, więc przedszkolaki przygotowały pięknie lodowe prace plastyczne. Starszych kolegów zachęcamy do podobnych aktywności plastycznych.

      Natalia Kominek