• Harmonogramy

     • Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/2024

     •  

      Lp.

      Data

      Rodzaj spotkania

      1.

      29.08.2023 r.

      Zebranie rodziców klas I

      2.

      14.09.2023 r.

      Zebrania dla rodziców klas II-VIII

      3.

      19.10.2023 r.

      Konsultacje dla rodziców

      4.

      23.11.2023 r.

      Zebrania dla rodziców; informujące o planowanych ocenach półrocznych

      5.

      14.12.2023 r.

      Konsultacje z rodzicami; przedstawienie propozycji ocen i poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną 

      6.

      25.01.2024 r.

      Zebrania z rodzicami; podsumowanie I semestru

      7.

      21.03.2024 r.

      Konsultacje dla rodziców

      8.

      18.04.2024 r.

      Konsultacje dla rodziców

      9.

      16.05.2024 r.

      Zebrania informujące o przewidywanych ocenach rocznych

       

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
   • 032 455 47 63 - sekretariat ZSP2 739 076 222 - dyrektor ZSP2
   • 44-304 Wodzisław Śląski ul. Jastrzębska 136 Poland
   • mgr inż. Mirosława Hojka adres e-mail: mhojka@edu.wods.pl tel. 739 076 222
   • mgr Anna Czop
  • Logowanie