• Deklaracja dostępności

  • Information about the website operator:

    • Nazwa szkoły
    • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
    • Telefon
    • 032 455 47 63 - sekretariat ZSP2
     739 076 222 - dyrektor ZSP2
    • Adres szkoły
    • 44-304 Wodzisław Śląski
     ul. Jastrzębska 136

     Poland
    • Dyrektor
    • mgr inż. Mirosława Hojka
     adres e-mail: mhojka@edu.wods.pl
     tel. 739 076 222
    • Wicedyrektor
    • mgr Anna Czop
  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
   • 032 455 47 63 - sekretariat ZSP2 739 076 222 - dyrektor ZSP2
   • 44-304 Wodzisław Śląski ul. Jastrzębska 136 Poland
   • mgr inż. Mirosława Hojka adres e-mail: mhojka@edu.wods.pl tel. 739 076 222
   • mgr Anna Czop
  • Logowanie