• Osobliwości Świata Fizyki

     • 28.09.2020 roku uczniowie klasy VIII a i b oraz klasy VIII uczestniczyli w cyklu wykładów zatytułowanych "Osobliwości Świata Fizyki". Wykłady, jak co roku, zostały zorganizowane przez Pracownię Dydaktyki Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tym razem spotkanie z fizyką odbyło sie online dzięki serwisowi YouTube.

      Tematy tegorocznych osobliwości  to:  „Równowaga ponad wszystko” i „Zakręcony świat”. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, w czym tkwi tajemnica starożytnych budowli, które przetrwały przez tysiąclecia oraz poznać zasady pozwalające na budowę akweduktów, mostów, wieżowców. Zajęcia zgłębiły wiedzę na temat ruchu obrotowego Ziemi i jego wpływu na zjawiska zachodzące w przyrodzie.

      Mirosława Hojka

     • WYCIECZKA VIA

     • W dniu 24września uczniowie klasy 6a podczas zajęć wychowania fizycznego wybrali się na wycieczkę rekreacyjno – sportową z panią Sandrą. Wędrując ulicą Połomską podziwiali obiekty przyrodnicze, a w lesie niedaleko Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego Balaton wzięli udział w zabawie podchody.

      Wielką atrakcją wycieczki okazało się spotkanie przy ognisku zorganizowane przez mamę uczennicy Julii M.

     • Opieka stomatologiczna dla uczniów

     • Zgodnie z Porozumieniem nr EDU-I.033.25.2019 z dnia 23.10.2019 w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski opiekę stomatologiczną nad uczniami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lexstom" Usługi Medyczne z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164.

      W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej wykonywane są świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci do 18 roku życia wykonywane są tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną bezpośrednio przed udzieleniem tego świadczenia a po uzyskaniu od lekarza dentysty przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechaniach, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez lekarza-stomatologa świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci do ukończenia 19 roku życia wykonywane są w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodzica/opiekuna prawnego złożonego bezpośrednio u podmiotu leczniczego realizującego tą opiekę.    

      Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego uczniów obejmują w zakresie leczenia:

      • badania podstawowe i kontrolne
      • rentgen
      • znieczulenie
      • leczenie + znieczulenie zębów stałych (wypełnienie chemoutwardzalne - zęby "4" do "8" + światłoutwardzalne - zęby od "3" do "3" góra i dół)
      • leczenie zębów mlecznych (wypełnienie chemoutwardzalne)
      • leczenie kanałowe szystkich zębów 
      • usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych

      W zakresie profilaktyki:

      • badania kontrolne
      • usuwanie złogów nazębnych na szczęce i żuchwie
      • lakierowanie zębów szczęki i żuchwy
      • impregnacja zębiny w szczęce i żuchwie.

      UWAGA!! W celu ustalenia terminu pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z NZOZ "Lexstom" pod numerami telefonów 533 226 155 / 4554278. Na pierwszą wizytę dziecko przychodzi pod opieką jednego z rodziców/prawnego opiekuna, konieczna jest również dyskietka NFZ dziecka.

      Rejestracja czynna jest:

      Poniedziałek - środa - piątek w godzinach 8:00 - 14:00

      wtorek w godzinach 10:00 - 17:00

      RODZICE MAJĄ PRAWO WYBORU INNEGO LEKARZA, PODMIOTU LECZNICZEGO NIŻ TEN WSKAZANY PRZEZ SZKOŁĘ. 

     • Narodowe Czytanie

     •           Dziś klasy szóste, siódme i ósma wzięły udział w Narodowym Czytaniu. Na początku zobaczyły zapowiedź tego wydarzenia przez parę prezydencką, następnie wybrani uczniowie przygotowali informacje na temat Juliusza Słowackiego. Po zapoznaniu się ze sylwetką narodowego wieszcza uczniowie odczytali fragment "Balladyny"z podziałem na role. Choć utwór w odbiorze nie był łatwy, wzbudził naszą ciekawość
      i chętnie wrócimy do niego podczas omawiania lektur.

      Sonia Hanslik - Czubko

     • Rozpoczęcie roku szkolnego

     • 1.09. 2020 r. kolejny raz rozpoczęliśmy rok szkolny. W związku z pandemią nie tak uroczyście jak zawsze. Klasy II - VIII spotkały się z wychowawcami w klasach.

      Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez panią dyrektor na uczniów. Na dobry początek otrzymali pamiątkowe dyplomy, biret i rogi obfitości.

      Anna Czop

     • INFORMACJA

     • Drodzy Rodzice!

      Prosimy o zapoznanie się obowiązującymi od 1.09.2020r. wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników naszej placówki.

      Procedury te otrzymaliście państwo na librusie. Prosimy o podpisanie dostarcznonych przez dzieci lub wychowawców deklaracji rodziców, która stanowi załacznik do tych procedur.