• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

     • Plan spotkań z wychowawcami  1.09. 2020r

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na hali sportowej odbędzie się o godz. 9.00 tylko

      dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I.

      Zapraszamy dzieci z jednym z rodziców.

      Pozostałe klasy będą miały spotkania z wychowawcą w klasie lub online na Teams.

      Przy wchodzeniu do szkoły obowiązują wejścia boczne i główne:

      godz. 10.00 

      kl.VIII sala 28 wych. B. Góral( główne) 

      kl. III a biblioteka wych. A.. Stachura (boczne)

      kl. III b sala 27 wych. I. Kuś (główne)

       

      godz. 11.00

      kl. II b sala 22 wych. G. Skrobacz(główne)

      kl. V spotkanie online wych. I. Symoszyn

      kl. IV sala 31wych. M. Marcol( główne)

      kl. VI a spotkanie online Teams wych. S. Brenk

       

      godz.12.00

      kl. VI b spotkanie online Teams wych. K. Stefaniak

      kl. VII b sala 30 wych. L. Kamińska ( boczne)

      kl. VII a sala 8 wych. S. Hanslik- Czubko( główne)

       

     • WAŻNE INFORMACJE

     • Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice!

       

      Już niedługo rozpoczniemy rok szkolny 2020/2021. Ten rok będzie jednak się różnił ze względu na panującą pandemię.

      Przygotowujemy szkołę na przyjęcie uczniów, analizując wytyczne GIS, MZ i MEN oraz przygotowujemy procedury, które będą obowiązywały w szkole.

      Przekażemy je Państwu przez dziennik elektroniczny i stronę szkoły. Istotne jest bezwzględne dostosowanie się wszystkich (uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców) do obowiązujących zasad. Zasady mogą się zmieniać ze względu na stopień zagrożenia epidemiologicznego w szkole i regionie, dlatego niezbędna jest stała współpraca szkoły i rodziców.

      Bardzo ważne jest aby uczniowie z poszczególnych klas nie stykali się ze sobą dlatego planujemy w miarę możliwości:

      - różne wejścia do szkoły dla poszczególnych klas: klasy uczące się na parterze wchodzą bocznym wejściem od strony boiska, klasy uczące się na piętrze wchodzą głównym wejściem

      - brak obowiązku pozostawiania w szafkach obuwia i okrycia

      - większość lekcji w przydzielonych konkretnym klasom salach

      - przerwy spędzane w wietrzonych salach oraz w wyznaczonym czasie na świeżym powietrzu

      - do szkoły wchodzą tylko uczniowie

      - niemożliwy będzie jednoczesny pobyt uczniów z różnych klas w bibliotece szkolnej; na niezbędne lektury uczniowie będą składali zamówienia przez dziennik elektroniczny lub wychowawcę

      - świetlica szkolna dostępna będzie w reżimie sanitarnym tylko dla uczniów, których oboje rodzice pracują i nie mają innej możliwości opieki nad dzieckiem; deklaracje udostępnione zostaną przez librusa i wychowawców.

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1.09 o godz. 9.00 odbędzie się wyłącznie dla uczniów klas pierwszych.

      Uczniowie pozostałych klas rozpoczną rok szkolny podczas spotkań z wychowawcą w klasie lub w aplikacji Teams wg harmonogramu, który zostanie zamieszczony na stronie szkoły i librusie 31.09

      1.09 świetlica działa od godz 7.30 do 15.00 w reżimie sanitarnym po wcześniejszy zgłoszeniu dziecka u wychowawcy.

       

      Zachęcamy do śledzenia na bieżąco librusa, strony szkolnej oraz

      www.gov.pl/web/edukacja i GIS: www.gov.pl/web/gis

      https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

      Polecamy , aby dzieci obejrzały ten filmik:

      https://youtu.be/CEl7eBx2wsE

       

       

       

       

       

       

     • Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2020/2021

     •  

      Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne.

      Szanowni Rodzice,

      Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne
      w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza szkoła postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, tzw. 
      NNW szkolnego.

      Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego na Librusie wysyłamy państwu propozycje ofert ubezpieczenia jakie otrzymaliśmy.

      Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi ofertami i indywidualne ubezpieczenie swojego dziecka. Obecne ubezpieczenie trwa do 31.08.

       

     • SPOTKANIA Z RODZICAMI

     • Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców uczniów klasy pierwszej na spotkania z dyrekcją i wychowawcami:

      25.08 godz. 17.00 rodzice dzieci przedszkolnych

      26.08 godz. 17.00 rodzice uczniów klasy pierwszej

      Spotkania odbędą się na hali jeżeli pozwoli na to stan zagrożenia epidemicznego. Bardzo prosimy, aby był tylko jeden rodzic danego dziecka. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.