• Procedury dotyczące odbioru zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Wodzisławiu Śl. w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w związku z pandemią.

     • 1. Po zaświadczenie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa:

      a) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

      b) nieprzebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

      c) nie objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

      2. Dzieci i rodzice/prawni opiekunowie nie mogą wejść do budynku szkoły.

      3. Ze względu na przeciwdziałanie COVID-19 odbiór zaświadczeń będzie odbywać się przy wejściu głównym do budynku szkoły 31.07.2020 r. od godziny 10:00.

      4. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym czasie, odbiór zaświadczeń będzie możliwy od 3 sierpnia 2020 r. po wcześniejszym indywidualnym telefonicznym ustaleniu terminu z sekretariatem szkoły pod numerem 32 455 47 63.

      5. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia przez zdającego lub jego rodzica/prawnego opiekuna, istnieje możliwość jego odbioru przez osobę posiadającą upoważnienie (wzór upoważnienia zał.  zal.docx).

       

      Środki bezpieczeństwa osobistego

      1. Osoby odbierające zaświadczenia mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

      a) zakazu bezpośredniego kontaktowania się z innymi uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi,

      b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osoba wydającą zaświadczenie,

      c) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób czekających na odbiór zaświadczenia (co najmniej 1,5 m).

      2. Zaleca się:

      a) odbiór zaświadczeń w rękawiczkach,

      b) poddanie dokumentów kwarantannie,

      c) posiadanie własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczenie.

     • WITAJ PIERWSZA KLASO!

     • Wyposażenie pierwszoklasisty:

       

      Podręczniki zgodne z wykazem podręczników znajdujących się na stronie szkoły uczniowie dostaną w szkole. Do samodzielnego zakupu jest podręcznik do religii wyd. Jedność „Żyjemy w Bożym świecie”.

      Dodatkowe wyposażenie:

      zeszyty (w wąskie linie - 16 kartek, w kratkę - 16 kartek, zeszyt do korespondencji, dodatkowy w wąskie linie, w kratkę na sprawdziany do pozostawienia w klasie)
      • "śniadaniówka" (pojemnik na śniadanie) + bidon/butelka na wodę
      • piórnik z pełnym wyposażeniem
      ( kredki ołówkowe) • klej w sztyfcie
      nożyczki z zaokrąglonymi końcami
      • kredki świecowe, mazaki
      • blok rysunkowy biały i kolorowy
      blok techniczny biały i kolorowy
      • papier kolorowy (wycinanki)
      • plastelina, farby plakatowe + 2 pędzle o różnej grubości (szeroki, cienki)
      • teczka z gumką (na prace plastyczne)
      • strój gimnastyczny (granatowe/czarne spodenki, biała koszulka, buty sportowe, najlepiej na białej podeszwie, dres na chłodniejsze dni, worek)
      • obuwie na zmianę
      • strój galowy: granatowe (czarne) spodnie/spódniczka, biała koszula/bluzka