• Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 8

     • Szanowni Rodzice.

       

      Apelujemy by każdy z rodziców dokonał rejestracji w elektronicznym systemie naboru i dokonał odpowiednio zgłoszenia w procedurze "zgłaszam dziecko wyłącznie do szkoły obwodowej" lub "zgłaszam dziecko do rekrutacji do szkoły poza obwodem".

      Termin rejestracji upływa w najbliższy piątek tj. 03.04.2020 r. o godz. 15.00.

       

      Przed Państwem ostatni tydzień by wziąć udział w rekrutacji do szkół podstawowych.

      Ze względu na wprowadzony stan epidemii i znaczne ograniczenia związane ze swobodnym poruszaniem się wprowadzamy uproszone zasady zgłaszania.

      Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - Zgłoś kandydaturę / ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej i potwierdzi telefonicznie zgłoszenie do wybranej szkoły obwodowej.

       

      Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wniosek wypełnia się także w elektronicznym systemie - Zgłoś kandydaturę / WNIOSEK. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Stąd po wypełnieniu wniosku wydrukowany podpisany  wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej do szkoły pierwszego wyboru. W przypadku braku możliwości wydrukowania należy po wypełnieniu elektronicznego wniosku telefonicznie poświadczyć jego treść. Wniosek zostanie wydrukowany w szkole. W przypadku konieczności uwzględnienia dodatkowego kryterium "Niepełnosprawność kandydata" lub "Objęcie kandydata pieczą zastępczą" należy stosowne dokumenty potwierdzające kryterium po telefonicznym potwierdzeniu przesłać drogą elektroniczną do szkoły pierwszego wyboru.

       

      Rejestracji należy dokonać poprzez witrynę:

      www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl

     • Rekrutacja do przedszkola

     • Informuję, iż w dniu 30.03.2020 r. o godz. 13.00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji tj. publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić pocztę elektroniczną adresu, który został podany przy rekrutacji.

      Do dnia 03.04.2020 r. do  godz. 15.00 należy zgłosić do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki.

      Ze względu na wprowadzony stan epidemii potwierdzenie woli odbywać się będzie poprzez przesłanie wersji elektronicznej oświadczenia do przedszkola, którego dziecko zostało zakwalifikowane, lub złożenia poświadczenia telefonicznego w przedszkolu.

      Jeżeli Rodzice nie potwierdzą woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, zostanie dziecko wykreślone z listy przyjętych. Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 06.04.2020 r. o godz. 13.00.

     • Zielono nam...

     • Zielono nam! Kiedy wiosna kalendarzowa zaczyna się na dobre, młodsze przedszkolaki dowiedziały się, jak zaobserwować pierwsze jej oznaki. Ponadto, jako wiosenni detektywi, poszukiwali w swoim otoczeniu przedmiotów w najbardziej wiosennej barwie - zieleni, następnie dzielili je według kategorii i przeliczali. Spójrzcie, jak wspaniale sobie poradzili!

      Natalia Kominek

     • W obronie naszej planety

     • Nasza Ziemia. Temat ochrony naszej planety jest nam wszystkim szczególnie bliski. Przedszkolaki dowiedziały się, co niszczy Ziemię oraz poznały sposoby jej ochrony. W ramach pracy plastycznej młodsza grupa przedszkolna wykonała trójwymiarowe, wypiekane w piekarniku domowym, dzieła pt. "Ziemia". Zapraszamy do oglądania 🙂

      Natalia Kominek

     • Dzień Kolorowej Skarpetki     • Wiosna, ach to Ty! 21.03 to oczywiście pierwszy dzień kalendarzowej wiosny i Dzień Wagarowicza, ale także Światowy Dzień Zespołu Downa. W tym dniu, każdy solidaryzujący się z osobami cierpiącymi na ZD i ich rodzinami podejmuje wyzwanie Dnia Kolorowej Skarpetki. Tak też było z naszymi Przedszkolakami i ich Rodzicami 🙂 Trochę radości w tym trudnym dla nas czasie! Oby tak dalej! 

      Natalia Kominek

       

     • KLASA IA ZSP2 DZIĘKUJE❤️❤️❤️

     • KLASA IA ZSP2 DZIEKUJE❤️❤️❤️Dzieci z klasy 1a chciałyby podziękować wszystkim osobom pracującym podczas kwarantanny: osobom pracującym w szpitalach, przychodniach, aptekach, w sklepach, kierowcom, policjantom, strażakom i wszystkim tym, którzy pracują by utrzymać swoje rodziny. W ramach lekcji techniki dzieci przygotowały piękne napisy słowa " dziękuję" z przedmiotów codziennego użytku.

     • PRACE NASZYCH NAJMŁODSZYCH

     • Najmłodsza grupa dzieci z przedszkola w ramach zdalnych zajęć z religii wykonali razem rodzicami piękne krzyże na Golgocie. Pamiętamy, że jest Wielki Post i przygotowujemy się do Świąt Wielkiej Nocy.

     • KOMUNIKAT

     • Komunikat w sprawie rekrutacji.

      Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

      W związku z przedłużającym się zamknięciem szkół prosimy aby wdrukowane i podpisane przez oboje rodziców wnioski oraz zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej przesyłać w formie zdjęcia lub skanu na adres szkoły zsp2@wodzislaw-slaski.pl

      Dla osób które z jakiegoś powodu nie są w stanie przesłać w/w dokumentów drogą mailową wnioski rekrutacyjne do klasy pierwszej prosimy wrzucać do skrzynki wystawionej przed drzwiami szkoły wgodzinach 8:00 do 13:00

      Dokumenty w wybranej formie należy przekazać do 3.04.2020 r.

     • Komunikat w sprawie rekrutacji

     • Z uwagi na sytuacją sanitarną, wobec wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego, sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku 16 marca do odwołania, maksymalnie ogranicza przyjęcia petentów.

      Prosimy by wnioski o przyjęcie dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych rodzice wysyłali mailem na adres placówki pierwszego wyboru (wniosek taki musi być podpisany) lub tak jak w przypadku zaświadczenia, po telefonicznym uzgodnieniu odbierane będą od rodzica przez pracownika placówki, tak by uniknąć wejścia rodzica do szkoły.

      Osobista wizyta w szkole będzie możliwa jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki i po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 032 455 47 63 lub 739 076 222

     • Nauka i organizacja pracy w warunkach kwarantanny

     • Prosimy Rodziców i Uczniów o odczytywanie wiadomości umieszczanych w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą przekazywać za jego pośrednictwem zadania do wykonania i wskazówki do pracy w domu. Dyrekcja szkoły przekazuje ważne informacje organizacyjne dotyczące funkcjonowania szkoły w warunkach kwarantanny. Jeszcze raz apelujemy o rozsądek i przypominamy o obowiązku sprawdzania wiadomości przekazywanych za pomocą dziennika elektronicznego.

     • Rekrutacja do szkół

     • Szanowni rodzice w dniu 16 marca rozpoczyna się nabór do szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym. Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagającego rekrutację. Mając na uwadze, iż od dnia 16.03. zostają jednocześnie wstrzymane zajęcia edukacyjne w szkołach a także zaleca się ograniczenie wizyt w placówkach oświatowych Prezydent Miasta podjął decyzję o wydłużeniu składania wniosków i zgłoszeń w rekrutacji do dnia 3 kwietnia. W najbliższych dniach zostanie opublikowane stosowne Zarządzenie. Bardzo prosimy, aby wersje papierowe wniosków dostarczac do szkoły po 25.03.2020 r. 

      Wszystkie informacje związane z rekrutacją będą dostępne od najbliższego poniedziałku ma stronie www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl

      Informacja ze strony UM https://wodzislaw-slaski.pl/wydluzony-termin-rekrutacji-do-szkol

     • Informacja dla rodziców

     • Drodzy Rodzice,

      Przesyłam kilka ważnych informacji w związku z odwołaniem zajęć w szkole i sytuacją sanitarno-epidemiologiczną:

      1. Rodzicom dziecka do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS; świadczenie przysługuje od dnia  zamknięcia szkoły, czyli  od 16 marca 2020.
      2. Poradania Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu śląskim jest nadal czynna, nieczynne są miejskie instytucje kulturalne- WCK, biblioteka, MOSiR.
      3. W szkole pełniony będzie dyżur- prosimy jednak wszelkie sprawy załatwiać poprzez e- dziennik lub telefonicznie.
      4. Również Urząd Miasta prosi o załatwianie spraw także poprzez kontakt telefoniczny, ePUAP. Do urzędu wpuszczana będzie niewielka ilość osób, by zminimalować ryzyko zachorowań. Pozostali petenci będą czekać na zewnątrz budynku.

       

      CO ZROBIĆ GDY DZIECKO/DOROSŁY ZACHORUJE?

       

      - zadzwoń w pierwszej kolejności do lekarza pierwszego kontaktu, dobrze wysłuchaj jego zaleceń i zastosuj je;

      - jeśli lekarz wyda zalecenie – udaj się do specjalisty;

      - tylko w ostateczności udaj się do szpitala. Dzieci przyjmowane są tylko w szpitalu w Rydułtowach, dorosły w Wodzisławiu Śl.;

      - do szpitala z chorym będzie wpuszczana tylko JEDNA osoba dorosła;

      - w najcięższych przypadkach należy wezwać karetkę, pamiętać należy, że ta sama karetka może być potrzebna w innym miejscu!

      - jeśli mamy podejrzenie, że mogą to być objawy koronawirusa należy w pierwszej kolejności zawiadomić Sanepid – nr alarmowy czynny całą dobę:

      601 449 841

       

      APELUJEMY!

       

      1. Dopilnujcie, by dzieci pozostały w swoich domach, nie wychodziły na boiska, place zabaw, unikały zatłoczonych miejsc.
      2. Zachęćcie dzieci do nauki, nauczyciele będą wysyłać uczniom zadania, prace do wykonania.
      3. Nie organizujcie wyjazdów poza miejsce zamieszkania. To nie weekend, to nie ferie. To czas kwarantanny całego społeczeństwa. Bądźmy odpowiedzialni.

       

      JEŻELI WRÓCIŁEŚ Z ZAGRANICY BEZWZGLĘDNIE PAMIĘTAJ, ABY ZGŁOSIĆ TEN FAKT W SANEPIDZIE W CELU PODJĘCIA DALSZYCH KROKÓW!

     • Rekrutacja do szkoły i przedszkola

     • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim oferuje na rok szkolny 2020/2021:

      - dwie grupy przedszkolne I - 3, 4, 5 latki i II - 5, 6 latki

      - klasę bilingwalną na poziomie klasy 7,

      - klasę sprotową na poziomie klasy 6,

      - zajęcia rozwijające kratywność,

      - zajęcia z kodowania i programowania,

      - szach w szkole i przedszkolu,

      - innowacje,

      Rekrutacja do przedszkola od 2.03.2020 r., do szkoły od 16.03.2020 r. więcej informacji w zakładce rektutaja. 

      Rekrutacja do szkoły i przedszkola

     • Rekolekcje wielkopostne

     • Od poniedziałku uczestniczyliśmy w wielkopostnych rekolekcjach.Prowadził je biskup Kazimierz Wielikosielec, który przyjechał do nas z Białorusi. Dziękujemy za piękne przesłanie oraz czas skłaniający do refleksji i zadumy

     • VII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Klas I-III

     • Paweł Kędzierski, uczeń klasy II b, reprezentował szkołę w

      VII Powiatowym Konkursie Matematycznym dla Uczniów Klas I-III. Był najmłodszym uczestnikiem zmagań matematycznych. Nie udało mu się stanąć na podium, ale zajął piąte, bardzo wysokie miejsce, i tym samym potwierdził, że matematyka nie sprawia mu żadnych problemów. Dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie szkoły i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem Pawła jest Izabela Kuś.👍👏

      Izabela Kuś

     • Wolontariusze w przedszkolu

     • Dziś w ramach działań Szkolnego Klubu Wolontariatu pięcioro uczniówz klasy VI a postanowiło odwiedzić starszą grupę przedszkolaków. Uczniowie przedstawili dzieciom bajkę, która oparta jest na metodzie według idei Lwa Wygotskiego. Po zapoznaniu się z tekstemi bohaterami bajki, dzieci rozmawiały o treści tekstu, a następniew grupach, wykorzystując ilustracje, układały bajkę w ciągu chronologicznym. Największą tajemnicą i wyzwaniem okazało siędla dzieci poznanie tajników kodowania, czyli modelowania bajkiza pomocą figur geometrycznych. Zadaniem grupy było dobraniedo postaci i rzeczy odpowiedniego kształtu i koloru koła. Zadanie nie było łatwe, ale przedszkolaki poradziły sobie z nim wzorowo! W czasie zajęć były kształtowane kompetencje kluczowe w postaci nazywania bohaterów bajki w języku angielskim. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało bajkę w wersji mini i mogło ją pokolorować.Mamy nadzieję, że pomimo różnicy wieku dzięki integracji i młodsi,i starsi miło spędzili czas.

      Bożena Góral

     • XVI Wodzisławski Konkurs Recytatorski

     • Wczoraj uczennice klas szóstych: Oliwia Stawarska i Kinga Strączek reprezentowały szkołę w XVI Wodzisławskim Konkursie Recytatorskim. Dziewczynom nie udało się stanąć na podium, jednak pięknie wyrecytowały przygotowane teksty. Dziękujemy im za godne reprezentowanie szkołyi życzymy wytrwałości w dalszych recytatorskich bojach.

      Sonia Hanslik-Czubko

     • Sukcesy judoków

     • W niedzielę wzięliśmy udział w otwartym Międzynarodowym Turnieju Dzieci, Młodzików i Juniorów Młodszych w Judo,w którym uczestniczyło ponad 500 zawodników.

      W zawodach wzięli również uczniowie naszej szkoły, zdobywając:

      Złoty medal :

      - Łukasz Więcław- Lena Kosz

      Srebrny medal:

      - Karolina Ogurek- Maksymilian Kula- Oliwia Mitrenga

      Brązowy medal :

      - Weronika Mitrenga- Paulina Niewolska- Julia Bażan- Tomasz Banasik- Szymon Figura- Bartosz Ogurek 👏👍

      Sandra Pniak

     • SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

     • Dziś (2.03) uczennice naszej szkoły wzięły udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim "Z przyrodą za pan brat". Z Kokoszyc wróciły w bardzo dobrych humorach! :)