• Sposób zapłaty

    • Rok szkolny 2019/2020

     Cena obiadu: 6,50zł. Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego mięsiąca na konto:

     GRUPA JORDAN spółka zo.o

     44-300 Wodzisław Śląski ul. Czyżowicka 6

     NIP 6472579536

     REGON 368060698

     konto Bank PKO o/ Wodzisław ŚLąski nr 76102024720000610205314580

      

     Tytułem: wpłata za obiady/szkoła nr...., klasa....., imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc....

     Nieobecności dziecka należy zgłaszać sms na nr tel. 786 199 200 lub w sekretariacie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia.

     W przypadku rezygnacji z obiadów prosimy również o jak najszybszą informację.