Sposób zapłaty Jadłospisy

Obiady

Sposób zapłaty

Rok szkolny 2018/2019

Cena obiadu: 5,50zł. Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego mięsiąca na konto:

GRUPA JORDAN spółka zo.o

44-300 Wodzisław Śląski ul. Czyżowicka 6

NIP 6472579536

REGON 368060698

konto Bank PKO o/ Wodzisław ŚLąski nr 76102024720000610205314580

 

Tytułem: wpłata za obiady/szkoła nr...., klasa....., imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc....

Nieobecności dziecka należy zgłaszać sms na nr tel. 786 199 200 lub w sekretariacie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia.

W przypadku rezygnacji z obiadów prosimy również o jak najszybszą informację.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
    44-304 Wodzisław Śląski
    ul. Jastrzębska 136
  • 032 455 47 63
    739 076 222

Galeria zdjęć