• Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

    •  

     Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

     w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 

     w Wodzisławiu Śl.

     w roku szkolnym 2019/20 

      

     Lp. 

     Tematyka zajęć 

     Termin realizacji 

     prowadzący 

     1. 

     Kółko  polonistyczne i matematyczne w kl. III 

     wrzesień- czerwiec       Czwartek                       13.35- 14.20 

     1. Czekaj 

     2. 

     Kółko czytelnicze kl. IIa 

     Wrzesień-czerwiec Poniedziałek     12.40- 13.25

     1. Stachura 

     3.  

     Koło chemiczne dla uczniów przygotowujących się do konkursów 

     Wtorek 14.30 - 15.15 

            M. Bąk-Wala 

     4.  

     Kółko artystyczne dla uczniów przygotowujących się do konkursów i biorących udział w przedstawieniach 

     wrzesień- czerwiec 

      

            B. Góral 

     5. 

     Kółko teatralne 

     wrzesień - czerwiec  czwartek                                   13.35 - 15.10 

     S. Hanslik-Czubko, B. Góral,  I. Symoszyn 

     6. 

     Kółko polonistyczne 

      wrzesień - czerwiec 

     wtorek 7.10 - 7.55 

     S. Hanslik-Czubko 

      

     7. 

     Kółko polonistyczne - zajęcia z uczniem słabym i zdolnym 

      

     wrzesień- czerwiec 

     doraźnie, terminy ustalane na bieżąco 

     E. Guzy  

     7. 

      

     Kółko ortograficzne 

     październik - marzec 

     Środa 7.10- 7.55 

     S. Hanslik-Czubko 

      

     8. 

     Kółko z języka angielskiego dla uczniów klas 7 i 8 przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty 

     Wrzesień - czerwiec 

      Wtorek 7.10-7.55 

     M. Marcol 

     9. 

     Zajęcia dyrektorskie z języka angielskiego dla klas 6 

     6a – czwartek                        8.00-8.45                                  6b-piątek  8.00 - 8.45 

     M.Marcol 

     10 

     Zajęcia dyrektorskie z matematyki 

     6b – czwartek          

      8.00 - 8.45 

     K. Stefaniak 

     11 

     Zajęcia dyrektorskie z kreatywności 

     6a  – środa 

      8.00 - 8.45 

     K. Stefaniak 

      

     12 

     Koło matematyczne przygotowujące uczniów do konkursów 

     Czwartek  

     13.35-14.20 

     K. Stefaniak 

     12. 

     Sketchnoting – czyli myślimy i notujemy wizualnie 

     wrzesień – czerwiec 

     Środa 14:25 – 15:10 

     R. Sobina 

     13. 

     Zajęcia dyrektorskie z matematyki  kl 8 

     Czwartek    13:35 14:20                        

     I. Tkocz

     14. 

     Zajęcia z kreatywności (wrzesień) 

     Poniedziałek  

     7:10 – 8 :45  

     I. Tkocz 

     15. 

     Zajęcia przygotowujące do egzaminu po 8 klasie 

     Czwartek  

     7:10 – 7:55 

     I.Tkocz 

     16. 

     Kółko matematyczne dla klasy 6 7:10-7:55 (od października) 

     Poniedziałek  

     7:10 – 8 :45 

     I.Tkocz 

     17. 

      

     Zajęcia przyrodnicze - przygotowujące uczniów do konkursów, zabawy poprzez doświadczenia 

     wrzesień - czerwiec 
     piątek 14:25-15:10 

      

     S. Brenk 

      

      

     18. 

     Kółko polonistyczne-przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 

      Piątek 7.10-7.55 

      

      

     I.Symoszyn 

      

      

      

      

     Kółko polonistyczne dla kl. IV 

      

      Środa 12.40-13.25 

      

     I.Symoszyn 

     19. 

      

      

     Program Mega Misja dla

     Klas I-III  

     W ramach zajęć świetlicowych

      T. Kabut

      

      20 .

      

      Zajęcia dyrektorskie z edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klasy I  

      Wtorek 11.45-11.30 

      

      

      T. Kabut

      21.  

      Kółko plastyczno-techniczne dla kl. II b 

      

      Czwartek 11:45- 12:30 

      I.  Kuś