• O szkole

        • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim jest placówką przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia. Panuje u nas klimat sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Pielęgnujemy pamięć o wydarzeniach historycznych naszego regionu i kraju. Naszym celem jest wychowanie uczniów kreatywnych, odpowiedzialnych, przygotowanych do dalszej edukacji. Uwzględniamy potrzeby i możliwości uczniów, rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania wychowanków. Wdrażamy programy profilaktyczne oraz realizujemy różne formy pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej. W podejmowanych przez nas działaniach chętnie korzystamy ze wsparcia uczniów, rodziców, społeczności lokalnej i innych instytucji. Realizujemy wiele innowacji pedagogicznych. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach i zawodach sportowych.